Het Café

Het verhaal van ’t Keerpunt in Spijkerboor begint in 1750. Willem Greveling is verlaatwachter in Spijkerboor en begint een kleine kneip voor schippers die bij de sluis in de Hunze moeten wachten. Hij verkocht in het verlaathuis al een borrel aan de wachtende schippers en hij besloot een café te bouwen om de wachtenden nog beter te kunnen gerieven.

Nadat er een brug is aangelegd, neemt de bedrijvigheid in Spijkerboor sterk toe en bouwt Greveling een echt café, het huidige ’t Keerpunt. Toen het pand klaar was koos hij er echter voor om zijn kleine nering aan de Hunze te behouden en het café te verpachten. Dat café heeft de tijd des tands doorstaan.

Anno nu is deze herberg bekend als café ’t Keerpunt: een horecagelegenheid waar je nog altijd de sfeer en gemoedelijkheid van weleer vindt.

Elf uitbaters hebben achter de toog van ’t Keerpunt gestaan: Jan Jacobs Hummelen, Arent Dolfing, Hans Bernhard Beck, Frans te Velde, Geert Jipping, Hans Bernard Jipping, Egbert Boelens sr., Egbert Boelens jr., Klaas Nevels, Jan Esschendal en Willem Dijkema. Willem Greveling zelf baatte het café overigens nooit uit, te druk als hij het had met zijn andere bezigheden.