Filosofisch Café

20 maart, 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)

 

Lezing Filosofisch scepticisme: het voordeel van de twijfel

Han Thomas Adriaenssen (1985)

Op zondag 20 maart a.s organiseert de werkgroep Filosoferen in ’t Veen een Filosofisch Café ingeleid door filosoof Han Thomas Adriaenssen (1985), assistent-hoogleraar aan de RUG en door de studenten filosofie meerdere keren gekozen tot beste docent. Hij geeft een voordracht van 45-60 minuten, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.


Adriaenssen zal ingaan op het scepticisme, op filosofen die ons uitnodigen om te twijfelen en beweren dat we maar heel weinig zaken echt zeker weten. Van Plato en Descartes tot vandaag de dag heeft dit scepticisme steeds heftige tegenreacties opgeroepen. Is er wel of geen fundament voor zekere en onbetwijfelbare kennis te vinden? En waarom steekt deze eeuwenoude twist tussen sceptici en hun tegenstanders steeds weer de kop op? Wat is eigenlijk het voordeel van de twijfel? De spreker gaat in op de vraag met historische voorbeelden en moderne casus. Want in onze eigen tijd van fake news en alternatieve feiten is het misschien wel belangrijker dan ooit om stellige claims kritisch te bevragen.


Meer informatie: http://www.dekantelingaaenhunze.nl.

Info en opagve via filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl

Toegangsprijs €10,00 inclusief
een kopje koffie of thee.