De Gelagkamer

Het verhaal van ’t Keerpunt in Spijkerboor begint in 1750. Willem Greveling is verlaatwachter in Spijkerboor en begint een kleine kneip voor schippers die bij de sluis in de Hunze moeten wachten. Hij verkocht in het verlaathuis al een borrel aan de wachtende schippers en hij besloot een café te bouwen om de wachtenden nog beter te kunnen gerieven.

Nadat er een brug is aangelegd, neemt de bedrijvigheid in Spijkerboor sterk toe en bouwt Greveling een echt café, het huidige ’t Keerpunt. Toen het pand klaar was koos hij er echter voor om zijn kleine nering aan de Hunze te behouden en het café te verpachten. Dat café heeft de tijd des tands doorstaan.

Anno nu is deze herberg bekend als café ’t Keerpunt: een horecagelegenheid waar je nog altijd de sfeer en gemoedelijkheid van weleer vindt.

Twaalf uitbaters hebben achter de toog van ’t Keerpunt gestaan: Jan Jacobs Hummelen, Arent Dolfing, Hans Bernhard Beck, Frans te Velde, Geert Jipping, Hans Bernard Jipping, Egbert Boelens sr., Egbert Boelens jr., Klaas Nevels, Jan Esschendal, Willem Dijkema en Ivo Dijkema. Willem Greveling zelf baatte het café overigens nooit uit, te druk als hij het had met zijn andere bezigheden.

Rond 1750 was er al veel bedrijvigheid in Spijkerboor. Zo stond er aan de Hunze, naast een kleine scheepswerf, een kleine bierbrouwerij. Verwilderde hopplanten aan de oude weg zijn de laatste getuigen van deze periode.

De wens van de uitbaters van café t Keerpunt om een eigen bier te hebben kreeg vorm, toen zij contact legden met de Wildervanker Bierbrouwerij. Een wandeling door het gebied met de brouwer rondom Spijkerboor leverde voldoende inspiratie op om een bier te brouwen.

Spiekerbier 7.0 heeft een eigenzinnig karakter en past zodoende goed bij volksaard van de Veenkoloniale Drent.

Tijdens verbouwingswerkzaamheden vond uitbater Willem Dijkema achter een oude toogkast een stapel papieren. Bij het bestuderen van deze stukken stootte hij op een vergeeld stuk papier, waarop een met de handgeschreven, zoals later bleek, recept vermeld stond van een kruidenbitter. Dit recept bleek nog zeer goed te gebruiken en het resultaat kunt u tegenwoordig verkrijgen onder de naam ’t Keerpuntje.